Tag: Lớp cờ vây

Lớp cờ vây nhập môn – 12/08/2019 – HCM

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 18:30 – 20:00.
 • Thứ 2, 4, 6. Trong 2 tuần.
 • Khai giảng: 12/08/2019
 • Địa điểm: Lầu 1, 56/5 Nguyễn Thông, Q.3 (CLB Hưu Trí).

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng tối đa: 8 học viên
 • Còn chỗ

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 12/08/2019 – Hà Nội

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 19:30 – 21:30.
 • Thứ 2 và 6. Trong 3 tuần.
 • Khai giảng: 12/08/2019
 • Địa điểm: Hạt Nêm Books&Cafe, 11a Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng: 4-12 học viên
 • Còn chỗ

Quyền lợi học viên

 • 1 bộ bàn và quân cờ 9×9.
 • 1 bộ bài tập cờ vây nhập môn.
 • Chứng chỉ cờ vây nhập môn.

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 15/07/2019 – Hà Nội

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 19:30 – 21:30.
 • Thứ 2 và 6. Trong 3 tuần.
 • Khai giảng: 15/07/2019
 • Địa điểm: Hạt Nêm Books&Cafe, 11a Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng: 4-12 học viên
 • Còn chỗ

Quyền lợi học viên

 • 1 bộ bàn và quân cờ 9×9.
 • 1 bộ bài tập cờ vây nhập môn.
 • Chứng chỉ cờ vây nhập môn.

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 15/07/2019 – HCM

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 18:30 – 20:00.
 • Thứ 2, 4, 6. Trong 2 tuần.
 • Khai giảng: 15/07/2019
 • Địa điểm: Lầu 1, 56/5 Nguyễn Thông, Q.3 (CLB Hưu Trí).

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng tối đa: 8 học viên
 • Còn chỗ

Đăng ký

 • Học phí: 600.000 VND. 
 • Đăng ký tại Google form này.
 • Có thể đóng học phí theo 2 cách:
  • a. Chuyển khoản vào STK này (Giảm 10% học phí).
  • b. Đóng trực tiếp tại lớp.
 • Liên hệ thêm: fb.com/tue.covay

Lớp cờ vây nhập môn – 02/07/2019 – Hà Nội

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 19:30 – 21:30.
 • Thứ 3 và 7. Trong 3 tuần.
 • Khai giảng: 02/07/2019
 • Địa điểm: Hạt Nêm Books&Cafe, 11a Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng: 4-12 học viên
 • Còn chỗ

Quyền lợi học viên

 • 1 bộ bàn và quân cờ 9×9.
 • 1 bộ bài tập cờ vây nhập môn.
 • Chứng chỉ cờ vây nhập môn.

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 24/06/2019 – HCM

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 18:30 – 20:00.
 • Thứ 2, 4, 6. Trong 2 tuần.
 • Khai giảng: 24/06/2019
 • Địa điểm: Lầu 1, 56/5 Nguyễn Thông, Q.3 (CLB Hưu Trí).

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng tối đa: 8 học viên
 • Còn chỗ
 • Xem các khóa khác

Đăng ký

 • Học phí: 600.000 VND. 
 • Đăng ký tại Google form này.
 • Có thể đóng học phí theo 2 cách:
  • a. Chuyển khoản vào STK này (Giảm 10% học phí).
  • b. Đóng trực tiếp tại lớp.
 • Liên hệ thêm: fb.com/tue.covay

Lớp cờ vây sơ cấp 1 – Những nguyên lý nền tảng của cờ vây – 25/06/2019 – HCM

Lớp dành cho các học viên đã tốt nghiệp Lớp cờ vây nhập môn của Dango, hoặc những bạn đã đạt trình độ 20-kyu trở lên (thông qua test đầu vào).

Mục tiêu của khóa học là giúp các bạn có một nền tảng kiến thức cờ vây vững chắc, hiểu biết về các khái niệm quan trọng trong chiến thuật cờ vây. Từ đó, tăng khả năng kiểm soát trận đấu và đánh giá tình hình ở phạm vi nhỏ và lớn.

Trình độ đạt được: 18-kyu ~ 12-kyu

Nội dung khóa học:

 • Lý thuyết khai cuộc và thực hành
 • Xác định các mục tiêu cần đạt được trong hình cờ cụ thể
 • Chiến đấu hiệu quả ở phạm vi nhỏ
 • Suy nghĩ chiến thuật ở phạm vi lớn
 • Kỹ năng sống chết sơ cấp
 • Tính toán giá trị các nước thu quan

Thông tin

 • 12 buổi học.
 • 18:00 – 20:00 
 • Thứ 3-5-7 hàng tuần
 • Khai giảng: 25/06/2019
 • Địa điểm: Lầu 1, 56/5 Nguyễn Thông, Q.3 (CLB Hưu Trí).

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Yêu cầu trình độ: Đã hoàn thành Khóa nhập môn của Dango hoặc làm được bài test đầu vào cho trình độ 20-kyu.
 • Số lượng học viên: 4 – 8
 • Còn chỗ

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 28/05/2019 – HCM

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Lớp cờ vây nhập môn – 04/06/2019 – Hà Nội

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 19:30 – 21:30.
 • Thứ 3 và 6. Trong 3 tuần.
 • Khai giảng: 04/06/2019
 • Địa điểm: Hạt Nêm Books&Cafe, 11a Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai bà Trưng, Hà Nội

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng tối đa: 12 học viên
 • Còn chỗ
 • Xem các khóa khác

Quyền lợi học viên

 • 2 vouncher cafe miễn phí.
 • 1 bộ bàn và quân cờ 9×9.
 • 1 bộ bài tập cờ vây nhập môn.
 • Chứng chỉ cờ vây nhập môn.

Đăng ký

Lớp cờ vây nhập môn – 27/05/2019 – HCM

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với hai màu đen trắng mộc mạc, khả năng biến hóa đến vô tận của cờ vây lại đem đến một thế giới rực rỡ hơn những gì mắt thường có thể thấy được. 

Mục tiêu khóa học:

Lớp dành cho những bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc qua luật nhưng không hiểu được cách thức một trận đấu diễn ra như thế nào.

 1. Hiểu và vận dụng luật và các phương pháp vây bắt quân.
 2. Biết cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua.
 3. Nắm các giai đoạn của trận đấu và chơi hoàn thiện ở bàn 9×9
 4. Chuẩn bị kiến thức cho việc chơi trên bàn cờ lớn 19×19
 5. Tìm hiểu cách thức tự tập luyện phù hợp với từng cá nhân.

Và như vậy nghĩa là người học sẽ đạt trình độ từ 25-kyu đến 20-kyu. 

Thông tin

 • 6 buổi học.
 • Từ 18:30 – 20:00.
 • Thứ 2, 4, 6. Trong 2 tuần.
 • Khai giảng: 27/05/2019
 • Địa điểm: Lầu 1, 56/5 Nguyễn Thông, Q.3 (CLB Hưu Trí).

Đối tượng

 • Yêu cầu độ tuổi: 14 trở lên
 • Số lượng tối đa: 8 học viên
 • Đã hết chỗ
 • Xem các khóa khác

Quyền lợi học viên

 • 1 bộ bàn và quân cờ 9×9.
 • 1 bộ bài tập cờ vây nhập môn.
 • Chứng chỉ cờ vây nhập môn.

Đăng ký