Tag: Khai cuộc

Khai cuộc 13×13 3

Tìm nước tốt nhất cho Đen trong giai đoạn khai cuộc. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. Xem …

Read more

Khai cuộc 13×13 4

Tìm nước tốt nhất cho Đen trong giai đoạn khai cuộc. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài tập cờ vây. Xem …

Read more