Tag: học cờ vây

5 bước tự học cách chơi cờ vây nhanh nhất

Người ta hay bảo cờ vây dễ học khó giỏi. Nhưng thực sự thì cờ vây cũng không hề dễ để học. Vậy làm thế nào để tự học cờ vây để biết cách chơi cờ nhanh nhất? Ở đây, tôi xin chỉ ra 3 mốc để tạm xác định các trình độ biết chơi …

Read more