Tag: Giải nội bộ Dango

Cúp con gấu – Giải cờ vây nội bộ Dango – Tổ B

Giải đấu nho nhỏ của Dango nhằm khuyến khích các kỳ thủ tiến bộ và tăng cường hoạt động giao lưu etc etc. Tổng quan Đối tượng: Các kỳ thủ thuộc tổ B của Dango, dao động ở mức trình độ 7 kyu đến 3 kyu. Địa điểm: Hai địa chỉ sinh hoạt của CLB …

Read more