Tag: Dango Study League

Dango Study League mùa 2

Study League là một hình thức học cờ thông qua thi đấu dành cho các kỳ thủ từ 12 kyu đến 2 dan. Giải không chỉ dành cho thành viên CLB Dango mà bất kì ai cũng có thể đăng ký tham gia. Giới thiệu League Dango Study League ss2 bao gồm 3 phân loại …

Read more