Thông tin chuyển khoản CLB cờ vây Dango

  BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 13510000524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM

 

MOMO

Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số đt: 0906 977 627
Hoặc quét mã QR Momo: