Thông tin chuyển khoản

  BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 13510000524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM

 MOMO
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số đt: 0906 977 627

Hoặc quét mã QR Momo: