Thông tin chuyển khoản CLB cờ vây Dango

Các lớp ở HCM & Shop cờ vây Dango

  BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 1351 0000 524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM

MOMO

Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số đt: 0906 977 627


Các lớp ở Hà Nội

 Vietcombank
Tên TK: Phạm Việt Khôi
Số TK: 0371 000 404012
Vietcombank CN Tân Định TPHCM