Thông tin chuyển khoản

  BIDV
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số TK: 13510000524140
Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Gia Định TPHCM

 MOMO
Tên TK: Trần Quang Tuệ
Số đt: 0906 977 627

Thông tin liên hệ

Trần Quang Tuệ
Số đt: 0906 977 627 (Có Zalo)
Facebook: fb.com/tuetran.go
Email: tranqutue@gmail.com