Sống chết 1 – 50 bài

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều, hoặc gần như yếu tố quyết định đến kết quả của một trận cờ vây. Việc hiểu biết về sống chết và các kỹ thuật, nước đi chính xác để thực hiện nó là bắt buộc phải biết đối với người chơi cờ vây ở bất kỳ mọi trình độ.

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây gồm 50 bài tổng hợp tạo sống và giết quân, nằm trong mục sơ cấp tại kho cờ thế của Dango.

50 bài tập sống chết

  • Gợi ý: Dùng phím qua trái và qua phải để di chuyển giữa các thế cờ.
  • Đen đi trước ở tất cả các bài.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.