Số lượng: 8 bài

LCH – Ổn định hình cờ

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 3 tập trung các bài tập xử lý khéo léo. Đen tìm cách làm ổn định hình cờ

Read more