Số lượng: 30 bài

Đua khí 2

Bộ bài tập cờ vây nổi tiếng Gokyo Shumyo được biên soạn bởi Hayashi Genbi vào năm 1812. Bao gồm 520 bài tập cờ thế kinh điển dành cho kỳ thủ trình độ kyu mạnh đến dan thấp. Là một bộ cờ thế ai cũng phải giải qua một lần nếu muốn đạt trình độ …

Read more

Đua khí 3

Bộ bài tập cờ vây nổi tiếng Gokyo Shumyo được biên soạn bởi Hayashi Genbi vào năm 1812. Bao gồm 520 bài tập cờ thế kinh điển dành cho kỳ thủ trình độ kyu mạnh đến dan thấp. Là một bộ cờ thế ai cũng phải giải qua một lần nếu muốn đạt trình độ …

Read more

Nối quân 1

Bộ bài tập cờ vây nổi tiếng Gokyo Shumyo được biên soạn bởi Hayashi Genbi vào năm 1812. Bao gồm 520 bài tập cờ thế kinh điển dành cho kỳ thủ trình độ kyu mạnh đến dan thấp. Là một bộ cờ thế ai cũng phải giải qua một lần nếu muốn đạt trình độ …

Read more

Tạo sống 4

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị bao vây.

Read more

Tạo sống 5

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị bao vây.

Read more

Sống chết 1

Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống hoặc giết quân đối phương khi đã bị bao vây.

Read more