Số lượng: 25 bài

LCH – Đua khí 1

Bộ bài tập tesuji cơ bản biên soạn bởi kỳ thủ nổi tiếng Lee Changho. Gồm tổng cộng 6 quyển. Quyển 1 tập trung các bài tập đua khí, vây và ăn lẫn nhau. Đen đi trước trong tất cả các bài.

Read more