Số lượng: 20 bài

Quan sát ăn quân 1

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết, không cần thiết phải đi ăn quân. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.

Read more

Cứu quân

Bài tập dưới đây là những ví dụ đơn giản về việc cứu quân. Có 2 cách thường gặp: nối dài quân mình hoặc ăn quân đối phương để tự tăng khí.  

Read more

Đánh bắt 1

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí. Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.

Read more

Thu quan 1

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more

Đánh bắt 2

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí. Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.  

Read more

Đua khí 1

Trong lúc chiến đấu, trường hợp hai bên cùng bao lấy quân đối phương rất thường xuyên xảy ra. Ta phải xiết khí để giết đối phương trước khi họ giết mình. Phải cắt đám quân ra khỏi đám lớn. Xiết khí ở phía ngoài trước (tránh xiết khí chung của hai đám) Đẩy quân …

Read more

Tạo sống 1

Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.

Read more

Quan sát ăn quân 2

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết hoặc có giá trị nhỏ, không cần thiết phải đi ăn liền. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.  

Read more

Khai thác điểm yếu 1

Khi hai bên xáp lá cá, xiết khí lẫn nhau, khí của các đám quân dễ bị lấp gần hết. Khi đó, hình cờ của một bên sẽ có điểm yếu để đối phương khai thác bắt và ăn quân. Lúc này, ta cần bắt một bên, sau đó lấy đà ăn bên còn lại. …

Read more