Số lượng: 12 bài

Đánh giá tình hình trận đấu 1

Dưới đây là một số hình cờ lấy từ Giải kỳ thủ mạnh 2019 vừa qua. Tôi đã dùng Leela để phân tích và đưa ra tỉ lệ thắng thua dựa trên thuật toán của Leela. Những con số này không hoàn toàn phản ánh tình huống thật của một trận đấu cờ vây (vốn …

Read more