Số lượng: 10 bài

Ăn quân

Đen đi trong tất cả các bài, tìm những quân hoặc đám quân trắng chỉ còn 1 khí để ăn ra khỏi bàn cờ.

Read more

Nối quân 1

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Thu quan 2

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản. Lưu ý: Các bạn cần reset sau nước thứ nhất để tìm nước thu quan thứ 2 & 3.

Read more

Nối quân 2

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Nối quân 3

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Thu quan 3

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more