Số lượng: 10 bài

Ăn quân

Đen đi trong tất cả các bài, tìm những quân hoặc đám quân trắng chỉ còn 1 khí để ăn ra khỏi bàn cờ.

Read more

Nối quân 1

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Thu quan 2

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more

Nối quân 2

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Nối quân 3

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên …

Read more

Đã sống hay chưa 2

Đám đen đã bị Trắng bao vây, vấn đề là nó cần đi tạo sống không hay có thể thoát tiên? Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả …

Read more

Thu quan 3

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản. Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé. Các quyền lợi của thành viên Dango: Xem tất cả các bài tập trong Kho bài …

Read more