Đăng ký

Để có thể xây dựng một nền tảng học cờ vây hiệu quả, Dango có thu phí subcribe theo tuần, tháng và năm như ở dưới.

Các quyền lợi của thành viên Dango:

  • Xem tất cả các post trong Kho bài tập cờ vây.
  • (Coming soon) Xem tất cả các Bài học cờ vây.
  • Thành viên trong 1 năm (35.000/tháng)
    Thành viên trong 3 tháng (50.000/tháng)
    Thành viên trong 1 tuần

Sau khi đăng ký, bạn vui lòng chuyển khoản số tiền tương ứng vào stk của Dango và nhắn tin cho Tuệ (tt bên dưới) để được active tài khoản.