Các lớp học cờ vây Dango

Các lớp cờ vây mở hàng tháng dành cho mọi trình độ ở TP. HCM

Khóa cờ vây nhập môn

Cơ bản về luật cờ vây và những kỹ năng cần thiết để chơi hoàn thiện trên bàn cờ nhỏ 9×9.

 • Đối tượng: Người mới
 • Mục tiêu: Hiểu về luật cờ vây và cách thức kết thúc trận đấu, tính thắng thua
 • Hai buổi học – Miễn phí
 • Thông tin & đăng ký

Lớp cờ vây sơ cấp

Thực hành chơi cờ và review kỳ phổ 19×19 để cải thiện kỹ năng khai cuộc, hình cờ và thu quan. 

 • Đối tượng: Đã hiểu về luật cờ vây và cách thức kết thúc trận đấu, tính thắng thua
 • Mục tiêu: Đạt 15 kyu – 10 kyu
 • Nhóm học cờ 2 buổi/tuần
 • Thông tin & đăng ký

Lớp cờ vây nâng cao

Bài bản về khai cuộc, các chiến thuật cao hơn như định thức, tesuji, tenuki, sabaki, shape, aji,…

 • Đối tượng: Pass nhóm sơ cấp hoặc trình độ từ 10 kyu trở lên
 • Mục tiêu: Đạt 5 kyu – 1 dan
 • Nhóm học cờ 2 buổi/tuần