Các lớp học cờ vây Dango

Các lớp cờ vây mở hàng tháng dành cho mọi trình độ ở HCM và HN.

Khóa hướng dẫn cách chơi cờ vây

Cơ bản về luật cờ vây và những kỹ năng cần thiết để chơi hoàn thiện trên bàn cờ nhỏ 9×9.

 • Đối tượng: Người mới
 • Mục tiêu: Hiểu về luật cờ vây và cách thức kết thúc trận đấu, tính thắng thua
 • Hai buổi học – Miễn phí
 • Thông tin & đăng ký

Nhóm học cờ sơ cấp

Thực hành chơi cờ và review kỳ phổ 19×19 để cải thiện kỹ năng khai cuộc, hình cờ và thu quan. 

 • Đối tượng: Đã hiểu về luật cờ vây và cách thức kết thúc trận đấu, tính thắng thua
 • Mục tiêu: Đạt trình độ 15 kyu
 • Nhóm học cờ 2 buổi/tuần
 • Thông tin & đăng ký

Nhóm học cờ Dango-C

Bài bản về khai cuộc, các chiến thuật cao hơn như định thức, tesuji, tenuki, sabaki, shape, aji,…

 • Đối tượng: Pass nhóm sơ cấp hoặc trình độ tương đương nhóm C, D của Dango
 • Mục tiêu: Đạt trình độ 7 kyu
 • Nhóm học cờ 2 buổi/tuần.

Nhóm học cờ Dango-A

Nâng cao hoàn thiện trình độ cờ vây qua các kiến thức tổng hợp, thực chiến.

 • Đối tượng: Pass Dango-C hoặc trình độ tương đương nhóm A, B của Dango
 • Mục tiêu: Đạt trình độ 1 dan trở lên
 • Nhóm học cờ 2 buổi/tuần.