Các lớp cờ vây của Dango


Các lớp cờ vây mở hàng tháng dành cho mọi trình độ ở HCM và HN.

Lớp nhập môn

Dành cho các bạn hoàn toàn chưa biết gì về cờ vây, hoặc có đọc luật nhưng chưa vận dụng được vào trận đấu.

Mục tiêu: Đạt trình độ 20-kyu

Lớp sơ cấp 1

Hoàn thiện những kỹ năng khai cuộc, sống chết và thu quan, xác định một số lỗi sai không cần thiết.

Mục tiêu: Đạt trình độ 15-kyu

Lớp sơ cấp 2

Bài bản về khai cuộc, bắt đầu học về các chiến thuật cao hơn như định thức, tesuji, tenuki, sabaki,…

Mục tiêu: Đạt trình độ 10-kyu