Lớp cờ vây nhập môn

Cờ vây là gì?

Lấy cảm hứng từ việc xây dựng và mở rộng lãnh thổ, mục tiêu của cờ vây là làm thế nào để mỗi quân cờ đặt xuống bàn phát huy hiệu quả tối đa.

Với chỉ hai màu quân đen trắng, số lượng biến hóa của cờ vây lại nhiều đến vô cùng tận. 

Nội dung khóa học

Lớp nhập môn dành cho người hoàn toàn chưa biết luật.

  1. Thực hành vây bắt và cứu quân
  2. Cách kết thúc trận đấu & xác định thắng thua
  3. Làm quen với các khái niệm cơ bản về chiến thuật
  4. Triển khai trận đấu & chơi hoàn thiện ở bàn 13

Thông tin lớp

  • Khóa 4 buổi. 120p/buổi
  • Lịch học: Xem dưới form đăng ký
  • Địa điểm: Học online ở KGS.

Đối tượng

  • Người hoàn toàn mới với cờ vây.
  • Số lượng tối đa: 4 người.
  • Yêu cầu độ tuổi: 12 trở lên.

Học phí

Leave a Reply

Your email address will not be published.