Lớp cờ vây cơ bản

Giới thiệu

Lớp hàng tuần, dành cho những bạn đã biết luật cờ vây, cần học thêm về chiến thuật và cách khắc phục những lỗi sai thường gặp.

Nội dung chính của các buổi sinh hoạt là trực tiếp đấu luyện để làm quen với cách phát triển của trận đấu 13×13 và 19×19 sau đó cùng phân tích trận đấu.

Mục tiêu

  1. Hiểu về các hướng phát triển quân cơ bản trên bàn 13×13 và 19×19.
  2. Nắm chắc hơn về khái niệm sống chết.
  3. Luyện khả năng quan sát, đánh giá tình huống.
  4. Nhận biết và hạn chế các lỗi sai thường gặp.

Mục tiêu trình độ: 10 kyu

Thông tin lớp

  • Học online ở KGS hoặc OGS
  • Thời gian: Xem form đăng ký

Đối tượng

  • Đã biết luật cờ vây nhập môn
  • Độ tuổi phù hợp: 15 trở lên
  • Số lượng: 3-6 bạn/lớp

Học phí