Dango Online League – Season 1 – Lượt đi

Tất cả 7 vòng của mỗi bảng đều diễn ra vào 21:00 các ngày bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe. Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là hoàn thành trước vòng đấu tiếp theo.

Danh sách 32 kỳ thủ tham gia giải.

  • 7/9 – Vòng 1
  • 9/9 – Vòng 2
  • 14/9 – Vòng 3
  • 16/9 – Vòng 4
  • 21/9 – Vòng 5
  • 23/9 – Vòng 6
  • 28/9 – Vòng 7

Ghi chú

  • Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
  • Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
  • Kỳ thủ chiến thắng mỗi vòng có nhiệm vụ báo kết quả với trọng tài (Tuệ Trần ở bảng A và C, Huỳnh Nhật Tân ở bảng B).

Kỳ phổ có bình luận

Tải ở link này:

https://drive.google.com/drive/folders/1mGZ4KUPV141IVrxl2hbEGOuFjmq_I6u0?usp=sharing

League A

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1a
Cập nhật kết quả:
 fiwin0pzitachi91EtSoiForTheWincatmaiChonbongxuMinmin04TollinW - L
Phong_____01001 - 3
Đạt1_____0001 - 3
Tùng01_____001 - 3
Hiếu1_____0001 - 3
Cát Mai1_____1114 - 0
Quang110_____13 - 1
Hồ Hải1110_____3 - 1
Phong Đỗ1100_____2 - 2

League B

B-1

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b1/
Cập nhật kết quả:
 rongtroiHungnkmLeDaochuoixanhnguyenhanamlunNongminhlyW - L
Thuận_____10001 - 3
Hùng0_____0112 - 2
Tiến11_____14 - 0
Nguyên1_____0113 - 1
Thành1_____12 - 0
00_____11 - 3
Nấm00_____0 - 3
1000_____1 - 3

B-2

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b2/
Cập nhật kết quả:
 drtdchiron1212Dragon 196grimgarTinytree84AnvooskiNguyenharisinhtoxoaiW - L
Tâm_____00011 - 3
Duyên1_____0113 - 1
Công11_____002 - 2
Vinh1_____1013 - 1
Hoa0_____0011 - 3
Anh111_____14 - 0
Hải0101_____2 - 2
Linh0000_____0 - 4

League C

Lịch thi đấu:  https://challonge.com/dol_ss1c
Cập nhật kết quả:
 avatarsshinantorihainhanKhuongTranleonaminhphampedkarChateauW - L
Giang N_____11114 - 0
Thiệu0_____101 - 2
Nhân0_____112 - 1
Khương0_____1113 - 1
Ngọc Anh0_____1113 - 1
Minh000_____00 - 4
Giang T0000_____0 - 4
Nghĩa0101_____2 - 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *