Dango Online League – Season 1 – Lượt đi

Tất cả 7 vòng của mỗi bảng đều diễn ra vào 21:00 các ngày bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe. Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là hoàn thành trước vòng đấu tiếp theo.

Danh sách 32 kỳ thủ tham gia giải.

  • 7/9 – Vòng 1
  • 9/9 – Vòng 2
  • 14/9 – Vòng 3
  • 16/9 – Vòng 4
  • 21/9 – Vòng 5
  • 23/9 – Vòng 6
  • 28/9 – Vòng 7

Ghi chú

  • Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
  • Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
  • Kỳ thủ chiến thắng mỗi vòng có nhiệm vụ báo kết quả với trọng tài (Tuệ Trần ở bảng A và C, Huỳnh Nhật Tân ở bảng B).

Kỳ phổ có bình luận

Tải ở link này:

https://drive.google.com/drive/folders/1mGZ4KUPV141IVrxl2hbEGOuFjmq_I6u0?usp=sharing

League A

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1a
Cập nhật kết quả:
 fiwin0pzEtSoiForTheWincatmaiMinmin04TollinW - L
Phong_____101002 - 3
Tùng0_____00000 - 5
Hiếu11_____0002 - 3
Cát Mai011_____114 - 1
Hồ Hải1110_____14 - 1
Phong Đỗ11100_____3 - 2

League B

B-1

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b1/
Cập nhật kết quả:
 rongtroiHungnkmLeDaochuoixanhnguyenhanamlunNongminhlyW - L
Thuận_____10011104 - 3
Hùng0_____0111115 - 2
Tiến11_____111117 - 0
Nguyên100_____01114 - 3
Thành1001_____1013 - 4
10000_____112 - 5
Nấm100010_____02 - 5
1000000_____1 - 6

B-2

Lịch thi đấu: https://challonge.com/dol_ss1b2/
Cập nhật kết quả:
 drtdchiron1212Dragon 196grimgarTinytree84AnvooskiNguyenharisinhtoxoaiW - L
drtd_____00010012 - 5
chiron12121_____0100114 - 3
Dragon 19611_____110015 - 2
grimgar100_____10114 - 3
Tinytree840100_____0012 - 5
Anvooski11111_____117 - 0
Nguyenhari101010_____14 - 3
sinhtoxoai0000000_____0 - 7

League C

Lịch thi đấu:  https://challonge.com/dol_ss1c
Cập nhật kết quả:
 avatarsshinantorihainhanKhuongTranleonaminhphampedkarChateauW - L
Giang N_____11111117 - 0
Thiệu0_____1111105 - 2
Nhân00_____101103 - 3
Khương000_____11114 - 3
Ngọc Anh0010_____1114 - 3
Minh00000_____000 - 7
Giang T000001_____01 - 6
Nghĩa0110011_____4 - 3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.