Dango Online League – Season 1

Dango Online League là một sân chơi hàng tuần dành cho các kỳ thủ từ 15 kyu đến 2 dan có cơ hội luyện tập nâng cao trình độ. Được chia làm 3 nhóm A, B, C với các mức trình độ tương đối là 15k – 8k, 7k – 3k, 2k – 2d. Mỗi season sẽ bao gồm hai lượt trận đi và về giữa toàn bộ các thành viên trong nhóm.

DOL không giới hạn trong nội bộ thành viên Dango, mà còn mở rộng cho tất cả các kỳ thủ thuộc các clb khác miễn là ở trong yêu cầu trình độ của nhóm.

Quyền lợi của người tham gia:

 • Tất cả các trận đấu của các league sẽ được review online hoặc ghi chú trong file sgf.
 • Quà tặng cho top 2 mỗi bảng.
 • Phiếu bé ngoan 🙂

League C

 • Trình độ yêu cầu: 15 kyu – 8 kyu (+/- 1)
 • Số lượng tối đa: 8 người
 • Lịch thi đấu (lượt đi): Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9, 21:00 tối thứ 2 & thứ 4 hàng tuần.
 • Hai kỳ thủ có thể tự ý sắp xếp hẹn lịch trái giờ, miễn là trước khi vòng đấu tiếp theo diễn ra.
 • Địa điểm thi đấu: The Vietnam Cafe, KGS.
 • Giới hạn thời gian: 30 phút + 3 lần 30s.

League B

 • Trình độ yêu cầu: 7 kyu – 3 kyu (+/- 1)
 • Số lượng tối đa: 8 người
 • Lịch thi đấu (lượt đi): Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. 21:00 tối thứ 2 & thứ 4 hàng tuần.
 • Hai kỳ thủ có thể tự ý sắp xếp hẹn lịch trái giờ, miễn là trước khi vòng đấu tiếp theo diễn ra.
 • Địa điểm thi đấu: The Vietnam Cafe, KGS.
 • Giới hạn thời gian: 30 phút + 3 lần 30s.

League A

 • Trình độ yêu cầu: 2 kyu – 2 dan (+/- 1)
 • Số lượng tối đa: 8 người
 • Lịch thi đấu (lượt đi): Bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. 21:00 tối thứ 2 & thứ 4 hàng tuần.
 • Hai kỳ thủ có thể tự ý sắp xếp hẹn lịch trái giờ, miễn là trước khi vòng đấu tiếp theo diễn ra.
 • Địa điểm thi đấu: The Vietnam Cafe, KGS.
 • Giới hạn thời gian: 30 phút + 3 lần 30s.

Leave a Reply

Your email address will not be published.