DSL2C1 – Review trận 4 – Chương vs Quân, Phong vs Nhân, Linh vs Long

DSL2C1 trận 4 review, gồm 3 trận:


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: