DSL2C1 – Review trận 2 – Long vs Ske, Linh vs Phong, Quân vs Nhân

DSL2C trận 2 review, gồm 3 trận:


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: