DSL2C1 – Review trận 1 – Long vs Quân, Chương vs Phong, Nhân vs Linh

DSL2C round 1 review, gồm 3 trận:


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: