Bài tập tuần cho DSL2

Bài tập cờ vây định kỳ dành cho các kỳ thủ tham gia Dango Study League.

Thông tin chung

  • Bài tập sẽ được up lên link này vào sáng thứ 2 & thứ 6 hàng tuần.
  • Nộp bằng bằng cách up file lên link drive này. Hạn chót là hết ngày hôm sau (t3 vs t7)
  • Sửa bài lần 1 và up thông tin bài sai vào sáng t4 vs CN.
  • Sửa bài lần 2 và up file đáp án ở ngày đăng bài tiếp theo.

Cách thức giải bài tập

  • Tất cả các bài tập là Đen đi trước.
  • Giải bài bằng cách vào các nhánh của file SGF và điền các nước đi tốt nhất cho hai bên màu quân.
  • Chỉ cần một biến tốt nhất là được, không cần ghi nhiều hướng.
  • Phần mềm recommend: MultiGo (Windows) và Sabaki (Mac). Ngoài ra còn có SmartGo, Drago,…

Leave a Reply

Your email address will not be published.