League B – Tsumego Race

Đường đua giải bài tập cờ vây định kỳ dành cho các kỳ thủ tham gia Dango Study League B.

Luật chơi

  • Bài tập sẽ được up lên link này vào 18:00 thứ 4 & chủ nhật hàng tuần.
  • Hạn chót nộp bài là 24:00 cùng ngày.

Nộp bài bằng cách upload file lên link drive này.

Người về nhất và nhì trong mỗi lượt sẽ được +1.5 & 1 điểm league.

Cách thức giải bài tập

  • Phần mềm recommend: MultiGo (Windows) và Sabaki (Mac). Ngoài ra còn có SmartGo, Drago,…
  • Giải bài bằng cách vào các nhánh của file SGF và điền các nước đi tốt nhất cho hai bên màu quân.
  • Chỉ cần một biến tốt nhất (varation) là được.
  • Tất cả các bài tập là Đen đi trước. Mỗi bài tối đa 10 điểm.

Bảng tổng sắp

 Day 1Day 2Day 3Day 4Day 5Day 6Day 7Day 8Day 9Tổng
PhongUi80607035245
JunRot100859565345
Okita70355510170
Siobhan90908520285
sinhtoxoai60404035175
ModyboM60707040240

Leave a Reply

Your email address will not be published.