League B – Lịch thi đấu

Dango Study League B sẽ bắt đầu từ ngày 9/9, đánh liên tục mỗi 19:00 tối thứ 5 hàng tuần.

Time setting: 30 phút + 3 lần 30s.

Danh sách kỳ thủ League B:

1 – Huỳnh Ngọc Thanh Phong – phongui
2 – Hoàng Anh Quân – JunRot
3 – Trương Minh Châu – okitanosai
4 – Hoàng Duy Khang – Siobhan
5 – Trần Minh Đức – GoodboyVn
6 – Nguyễn Tuấn Hải – ModyboM

Lịch thi đấu:

Sẽ có 5 trận đấu ở mỗi lượt vòng tròn, thứ tự thi đấu như sau.

    • Trận 1:   1 vs 6  |  2 vs 5  |  3 vs 4
    • Trận 2:   1 vs 5  |  2 vs 4  |  3 vs 6
    • Trận 3:   1 vs 4  |  2 vs 3  |  5 vs 6
    • Trận 4:   1 vs 3  |  4 vs 5  |  2 vs 6
    • Trận 5:   1 vs 2  |  3 vs 5  |  4 vs 6

Bảng tổng sắp:

  phonguiJunRotokitanosaiSiobhanGoodboyVnModyboMW-L
1phongui00
2JunRot00
3okitanosai00
4Siobhan11
5GoodboyVn11
6ModyboM11

Game review

Leave a Reply

Your email address will not be published.