League B – Lịch thi đấu

Dango Study League B sẽ diễn ra vào mỗi 19:00 tối thứ 5 hàng tuần.

Time setting: 30 phút + 3 lần 30s. Tất cả các trận đánh đồng, random màu quân.

Danh sách kỳ thủ League B:

1 – Nguyễn Tuấn Hải – ModyboM
2 – Hoàng Anh Quân – JunRot
3 – Huỳnh Ngọc Thanh Phong – phongui
4 – Nguyễn Phương Linh – sinhtoxoai
5 – Lê Thanh Hoa – tinytree84
6 – Thành Phạm – chuoixanh

Lịch thi đấu:

Sẽ có 5 trận đấu ở mỗi lượt, thứ tự thi đấu như sau.

  • Trận 1:   1 vs 6  |  2 vs 5  |  3 vs 4
  • Trận 2:   1 vs 5  |  2 vs 4  |  3 vs 6
  • Trận 3:   1 vs 4  |  2 vs 3  |  5 vs 6
  • Trận 4:   1 vs 3  |  4 vs 5  |  2 vs 6
  • Trận 5:   1 vs 2  |  3 vs 5  |  4 vs 6

Bảng tổng sắp:

Round 3 – Tháng 10

  ModyboMJunRotphonguisinhtoxoaitinytree84chuoixanhW-L
1ModyboM1
2JunRot0
3phongui10
4sinhtoxoai0
5tinytree841
6chuoixanh01

Round 2 – Tháng 9

  phonguiJunRotokitanosaiSiobhanGoodboyVnModyboMW-LTsumego Bonus
1phongui-010001-4+0.5
2JunRot1-10002-3+1.5
3okitanosai00-0000-5
4Siobhan111-104-1
5GoodboyVn1110-03-2
6ModyboM11111-5-0+1

Game review

Round 3 – Tháng 10

Round 2 – Tháng 9

Leave a Reply

Your email address will not be published.