League A – Lịch thi đấu

Dango Study League A sẽ diễn ra vào mỗi 19:00 tối thứ 4 hàng tuần.

Time setting: 30 phút + 3 lần 30s. Tất cả các trận đánh đồng, random màu quân.

Danh sách kỳ thủ League A:

  1. Nguyễn Tùng – Etsoi
  2. Phạm Hoàng Nam – D1Nam
  3. Hoàng Duy Khang – Siobhan
  4. Giang Viên Minh – AkiraG

Lịch thi đấu:

Sẽ có 5 trận đấu ở mỗi lượt vòng tròn, thứ tự thi đấu như sau.

  • Trận 1:   1 vs 2  |  3 vs 4
  • Trận 2:   1 vs 3  |  2 vs 4
  • Trận 3:   1 vs 4  |  2 vs 3
  • Trận 4:   1 vs 2  |  3 vs 4
  • Trận 5:   1 vs 3  |  2 vs 4
  • Trận 6:   1 vs 4  |  2 vs 3

Bảng tổng sắp:

Round 3 – Tháng 10

 EtsoiD1NamSiobhanAkiraGW-L
Etsoi
D1Nam
Siobhan
AkiraG

Game review

Leave a Reply

Your email address will not be published.