League C – Lịch thi đấu

Dango Study League C sẽ bắt đầu từ ngày 6/8, đánh liên tục mỗi thứ 6 hàng tuần.

Sau mỗi trận đấu, các kỳ thủ sẽ học cờ bằng cách review nhóm online. Song song với league là chương trình giải bài tập định kỳ Tsumego Race.

Danh sách kỳ thủ League C:

1 – Hoàng Anh Quân – JunRot
2 – Nguyễn Phương Linh – sinhtoxoai
3 – Trần Minh Chương – Ske25
4 – Huỳnh Ngọc Thanh Phong – phongui
5 – Hải Nhân – hainhan
6 – Võ Phạm Hoàng Long – newbie8945

Lịch thi đấu:

Sẽ có 5 trận đấu ở mỗi lượt vòng tròn, thứ tự thi đấu như sau.

    • Trận 1:   1 vs 6  |  2 vs 5  |  3 vs 4
    • Trận 2:   1 vs 5  |  2 vs 4  |  3 vs 6
    • Trận 3:   1 vs 4  |  2 vs 3  |  5 vs 6
    • Trận 4:   1 vs 3  |  4 vs 5  |  2 vs 6
    • Trận 5:   1 vs 2  |  3 vs 5  |  4 vs 6

Bảng tổng sắp:

  JunRotsinhtoxoaiSke25phonguihainhannewbie8945W - LTsumego bonus
1JunRot-110103 - 2+1.5
2sinhtoxoai0-10012 - 3
3Ske2500-1113 - 2
4phongui110-114 - 1+1
5hainhan0100-01 - 4
6newbie894510001-2 - 3

Game review

Round 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.