Dango Online League – Season 1 – Lượt về

Lịch thi đấu

Tất cả 5 vòng đấu của mỗi bảng sẽ tiến hành theo lịch bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe.

 • Bảng A: 20:00, thứ 2 hàng tuần. Từ 12/10
 • Bảng B: 20:00, thứ 3 hàng tuần. Từ 13/10
 • Bảng C: 20:00, thứ 4 hàng tuần. Từ 14/10
 • Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là trong tuần.

Bắt cặp thi đấu theo vòng như bên dưới. Số thứ tự tương ứng của mỗi người xem ở bảng xếp cặp đấu ở dưới.

 • Vòng 1: 1 vs 6 — 2 vs 5 — 3 vs 4
 • Vòng 2: 1 vs 2 — 3 vs 5 — 4 vs 6
 • Vòng 3: 1 vs 3 — 2 vs 6 — 4 vs 5
 • Vòng 4: 1 vs 4 — 2 vs 3 — 5 vs 6
 • Vòng 5: 1 vs 5 — 2 vs 4 — 3 vs 6

Danh sách các kỳ thủ tham gia DOL lượt về

Ghi chú

 • Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
 • Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
 • Các trận trái lịch, kỳ thủ chiến thắng có nhiệm vụ báo kết quả cho trọng tài Huỳnh Nhật Tân.

League A

  catmaiMinmin04Tollinfiwin0pzForTheWinEtSoiW - L
1catmai___
2Minmin04___
3Tollin___
4fiwin0pz___
5ForTheWin___
6EtSoi___

League B1

  AnvooskinkmHungLeDaochiron1212Dragon 196W - L
1Anvooski___
2nkm___
3Hung___
4LeDao___
5chiron1212___
6Dragon 196___

League B2

  rongtroichuoixanhnguyenhadrtdgrimgarNguyenhariW - L
1rongtroi___
2chuoixanh___
3nguyenha___
4drtd___
5grimgar___
6Nguyenhari___

League C1

  YaooMLnamlunNongminhlyTinytree84sinhtoxoaishinantoriW - L
1YaooML___
2namlun___
3Nongminhly___
4Tinytree84___
5sinhtoxoai___
6shinantori___

League C2

  ChateauKhuongTranhainhanminhphampedkarpiepieW - L
1Chateau___
2KhuongTran___
3hainhan___
4minhpham___
5pedkar___
6piepie___

Leave a Reply

Your email address will not be published.