Dango Online League – Season 1 – Lượt về

Lịch thi đấu

Tất cả 5 vòng đấu của mỗi bảng sẽ tiến hành theo lịch bên dưới, tại KGS, room The Vietnam Cafe.

 • Bảng A: 20:00, thứ 2 hàng tuần. Từ 12/10
 • Bảng B: 20:00, thứ 3 hàng tuần. Từ 13/10
 • Bảng C: 20:00, thứ 4 hàng tuần. Từ 14/10
 • Hai kỳ thủ có thể hẹn lại lịch thi đấu miễn là trong tuần.

Bắt cặp thi đấu theo vòng như sau:

 • Vòng 1:  1 vs 6  —  2 vs 5  —  3 vs 4
 • Vòng 2:  1 vs 2  —  3 vs 5  —  4 vs 6
 • Vòng 3:  1 vs 3  —  2 vs 6  —  4 vs 5
 • Vòng 4:  1 vs 4  —  2 vs 3  —  5 vs 6
 • Vòng 5:  1 vs 5  —  2 vs 4  —  3 vs 6

Số thứ tự tương ứng của mỗi người xem ở bảng xếp cặp đấu ở dưới.

Danh sách các kỳ thủ tham gia DOL lượt về

Ghi chú

 • Tất cả các trận đấu đều đánh đồng (bốc cờ, komi 6.5)
 • Thời gian giới hạn: 30 phút, byo-yomi 3x30s.
 • Các trận trái lịch, kỳ thủ chiến thắng có nhiệm vụ báo kết quả trong group hoặc trọng tài.

League A

  catmaiMinmin04Tollinfiwin0pzForTheWinEtSoiW - L
1catmai___1
2Minmin04___01
3Tollin___01
4fiwin0pz1___11
5ForTheWin100___1
6EtSoi0000___

League B1

  AnvooskinkmHungLeDaochiron1212Dragon 196W - L
1Anvooski___W+0.511B+RFeb-00
2nkmX___110 - 1
3HungX0___B+9.5X01-Jan
4LeDao0X___X0 - 2
5chiron1212B+33.5___0Jan-00
6Dragon 196X01W+R1___1-Jan

League B2

  rongtroichuoixanhnguyenhadrtdgrimgarNguyenhariW - L
1rongtroi___B+R1XXW+58.53 - 2
2chuoixanhX___XXX0 - 4
3nguyenhaX___XX11 - 3
4drtd11W+14.5___XX3 - 2
5grimgar1W+32.5W+57.51___X4 - 1
6NguyenhariX1XB+47.51___3 - 2

League C1

  YaooMLnamlunNongminhlyTinytree84sinhtoxoaishinantoriW - L
1YaooML___W+26.51X1W+32.54 - 1
2namlunX___XXXX0 - 5
3NongminhlyX1___XXX1 - 4
4Tinytree8411W+32.5___1W+R5 - 0
5sinhtoxoaiXW+28.5B+RX___X2 - 3
6shinantoriX11X1___3 - 2

League C2

  ChateauKhuongTranhainhanminhphampedkarpiepieW - L
1Chateau___0011 - 3
2KhuongTran___11104 - 1
3hainhan10___1002 - 3
4minhpham100___01 - 3
5pedkar01___01 - 2
6piepie01111___4 - 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.