Người mới chơi cờ vây cần học gì


Ở dưới là một số hướng dẫn ngắn gọn giúp bạn dễ học cờ vây hơn khi mới bắt đầu


Tôi chưa biết gì

Nhóm beginner

Bạn cần:

 1. Đọc luật cờ vây và tìm hiểu vài nguyên tắc cơ bản về diễn biến ván cờ
 2. Làm các bài tập ăn quân và vây đất cấp độ dễ
 3. Thực hành chơi cờ trên bàn 13×13

Bọn mình có thể giúp:

 • Giải thích các thắc mắc liên quan đến luật cơ bản & các hình cờ bạn chưa hiểu
  • Cách thức: Đăng hình cờ bạn cần hỏi lên Facebook Group


Tôi đã biết chiếm đất

(Nhưng cứ đánh nhau là thọt)

20k – 15k

Bạn cần:

 1. Làm thật nhiều bài tập cờ vây
 2. Tham khảo kỳ phổ của người biết chơi
 3. Tiếp tục chơi cờ bàn 13×13. (Lên luôn bàn 19×19 cũng được)
  Đọc sách hoặc xem thêm video nếu thấy thích

Bọn mình có thể giúp:

 • Review trận đấu để tránh gặp các lỗi lặp lại
  • Cách thức: Gửi link kỳ phổ cho mentor của group FB để nhờ review.


Cắt, phá mắt, giết!

15k tới 10k

Bạn cần:

 1. Chơi thật nhiều trên bàn 19×19
 2. Tham khảo kỳ phổ của người mạnh hơn (online, sách hoặc video)
  Đọc sách hoặc xem thêm video nếu thấy thích

Bọn mình có thể giúp:

 • Review trận đấu để tránh gặp các lỗi lặp lại
  • Cách thức: Gửi link kỳ phổ cho mentor của FB group để nhờ review.