Lịch sinh hoạt CLB


Dango welcome tất cả mọi người, không giới hạn độ tuổi hay trình độ. Các bạn có thể liên lạc trước với chủ nhiệm các CLB Dango hoặc đến cứ đến vào giờ sinh hoạt là được.

Tham gia Facebook Group của Dango để cập nhật tốt hơn.