Category: Bài tập chuyên sâu

Bài tập nâng cao – Sống chết [1] – 60 bài

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Việc hiểu biết về sống chết và các kỹ thuật, nước đi chính xác, để thực hiện nó là bắt buộc phải biết đối với người chơi cờ vây ở bất kỳ mọi trình độ.

30 bài tập này nằm ở trình độ nâng cao, nghĩa là bên cạnh khái niệm về mắt và tạo sống bằng cách tạo hai mắt, ta còn phải biết vị trí trọng yếu cần chơi để dẫn đến những hình cờ cơ bản.

60 bài tập sống chết

Phần 1

 

 

Phần 2

 

 

 

Bài tập quan sát – Đánh giá tình hình trận đấu 1 – 12 bài

Dưới đây là một số hình cờ lấy từ Giải kỳ thủ mạnh 2019 vừa qua. Tôi đã dùng Leela để phân tích và đưa ra tỉ lệ thắng thua dựa trên thuật toán của Leela.

Những con số này không hoàn toàn phản ánh tình huống thật của một trận đấu cờ vây (vốn phức tạp và còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác như thời gian, phong cách chơi cờ). Tuy nhiên, nó cũng có giá trị tham khảo rất lớn.

12 bài tập đánh giá tình hình trận đấu.

Câu hỏi: Bên vừa thực hiện nước đi đánh dấu có khả năng thắng là bao nhiêu % (Với tỉ lệ 50% là trường hợp trận đấu đang rất cân bằng).

Giờ thì, xin mời!

1.

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3.

 
 
 
 

4.

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

7.

 
 
 
 

8.

 
 
 
 

9.

 
 
 
 

10.

 
 
 
 

11.

 
 
 
 

12.

 
 
 
 

Question 1 of 12