Category: Bài học nâng cao

53 nước của AI đáng để thử trong ván của bạn – Phần 2

Bài dịch từ: Explorebaduk.com #19 Nước này thực sự là một nước tác động rất lớn khiến tôi thay đổi quan điểm về cờ vây của mình. Tôi đã có một khoảng thời gian rất khó khăn để xác định nước điểm này thực sự tốt. #20 Còn nước kỵ mã này là nước tôi …

Read more