Category: Kể chuyện cờ vây

10 điều ích lợi cho trẻ em khi học cờ vây

Tổng hợp từ các bài viết của trang facebook Trung tâm đào tạo cờ vây Việt Nam. Thứ nhất, cờ vây có thể rèn luyện ý thức độc lập Nghiên cứu cho thấy, trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học đều có thể bị thu hút bời cờ vây, chúng khá hứng …

Read more