Category: Chuyện Dango

Dango 2018 và Dango tiếp nữa

Vậy là cũng đã hơn nửa năm, CLB Dango bọn mình hoạt động lại (từ tháng 5/2018) với buổi sinh hoạt đầu tiên tại The Coffee Factory Q.1. Thời gian qua, Dango dần trở thành một cái tên quen thuộc trong cộng đồng cờ vây VN. Toàn bộ là nhờ những thành viên chăm chỉ …

Read more