Category: 360 bài tập sống chết

360 bài tập sống chết trình độ sơ cấp

Sống chết 1

Dưới đây là các bài tập Đen đi tạo sống hoặc giết quân đối phương khi đã bị bao vây.

Read more