Category: Sơ cấp khác

Thu quan 1

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi đánh giá nước đi nhé. Bạn có thể đọc chi tiết về cách tính thu quan ở bài này. 20 …

Read more

Thu quan 2

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi… Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các …

Read more

Khai cuộc 1

Trong bước khai cuộc, bắt đầu trận đấu, chúng ta tập trung vào việc phát triển nhanh các vùng đất và moyo tiềm năng của mình. Ngoài ra, một vấn đề cần phải lưu ý đó là bảo vệ các đám quân dễ bị tấn công. Cùng học về các nguyên tắc cơ bản của …

Read more

Khai cuộc 2

Trong bước khai cuộc, bắt đầu trận đấu, chúng ta tập trung vào việc phát triển nhanh các vùng đất và moyo tiềm năng của mình. Ngoài ra, một vấn đề cần phải lưu ý… Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các …

Read more

Tesuji 1

Tesuji là những kỹ thuật xử lý tình huống khéo léo khi xáp chiến. Dùng để giải quyết nhiều vấn đề như nối cắt, tạo hình, sống chết, đua khí nói chung. Ở các bài dưới, hãy tìm nước tốt nhất cho Đen.  

Read more

Tesuji 2

Tesuji là những kỹ thuật xử lý tình huống khéo léo khi xáp chiến. Dùng để giải quyết nhiều vấn đề như nối cắt, tạo hình, sống chết, đua khí nói chung. Ở các bài dưới, hãy tìm nước tốt nhất cho Đen.  

Read more

Tesuji 3

Tesuji là những kỹ thuật xử lý tình huống khéo léo khi xáp chiến. Dùng để giải quyết nhiều vấn đề như nối cắt, tạo hình, sống chết, đua khí nói chung. Ở các bài… Nội dung dành riêng cho thành viên Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các …

Read more