Category: Maeda Nobuaki – Shokyu – 225 bài

Bộ bài tập sống chết trình độ sơ cấp của Maeda Nobuaki, the god of tsumego.