Category: 100 bài tập cho người mới LV1

100 bài tập cho người mới học cờ vây

Ăn quân

Đen đi trong tất cả các bài, tìm những quân hoặc đám quân trắng chỉ còn 1 khí để ăn ra khỏi bàn cờ.

Read more

Quan sát ăn quân 1

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết, không cần thiết phải đi ăn quân. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.

Read more

Cứu quân

Bài tập dưới đây là những ví dụ đơn giản về việc cứu quân. Có 2 cách thường gặp: nối dài quân mình hoặc ăn quân đối phương để tự tăng khí.  

Read more

Đánh bắt 1

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí. Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.

Read more

Nối quân 1

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Thu quan 1

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more