Category: 100 bài tập cho người mới LV5

Khai thác điểm yếu 3

Khi hai bên xáp lá cá, xiết khí lẫn nhau, khí của các đám quân dễ bị lấp gần hết. Khi đó, hình cờ của một bên sẽ có điểm yếu để đối phương khai thác bắt và ăn quân. Lúc này, ta cần bắt một bên, sau đó lấy đà ăn bên còn lại. …

Read more

Nối quân 3

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more

Tạo sống 3

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.

Read more

Thu quan 3

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more