Category: 100 bài tập cho người mới LV3

100 bài tập cho người mới học cờ vây 3

Quan sát ăn quân 2

Trong các bài dưới, Đen đang vây bắt hai nhóm trắng, trong đó có một nhóm đã chết hoặc có giá trị nhỏ, không cần thiết phải đi ăn liền. Hãy tìm nhóm quan trọng hơn để ăn.  

Read more

Đua khí 1

Trong lúc chiến đấu, trường hợp hai bên cùng bao lấy quân đối phương rất thường xuyên xảy ra. Ta phải xiết khí để giết đối phương trước khi họ giết mình. Phải cắt đám quân ra khỏi đám lớn. Xiết khí ở phía ngoài trước (tránh xiết khí chung của hai đám) Đẩy quân …

Read more

Nối quân 2

Nối quân là kỹ thuật quan trọng nhất trong cờ vây. Giúp liên kết các đám quân yếu và hỗ trợ chiến đấu về sau.

Read more