Category: 100 bài tập cho người mới LV2

100 bài tập cho người mới học cờ vây 2

Đánh bắt 2

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí. Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.  

Read more

Khai thác điểm yếu 1

Khi hai bên xáp lá cá, xiết khí lẫn nhau, khí của các đám quân dễ bị lấp gần hết. Khi đó, hình cờ của một bên sẽ có điểm yếu để đối phương khai thác bắt và ăn quân. Lúc này, ta cần bắt một bên, sau đó lấy đà ăn bên còn lại. …

Read more

Tạo sống 1

Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.

Read more

Thu quan 2

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Read more