Category: 100 bài tập cho người mới LV2

100 bài tập cho người mới học cờ vây 2

Đánh bắt 2

Đánh bắt là nước đi “bắt” đối thủ phải cứu quân vì nó chỉ cần một khí. Đây là kỹ thuật thường dùng khi ta muốn đẩy quân đối thủ vào đường cùng (thường là biên bàn cờ hoặc quân mình) để vây bắt.  

Read more

Đua khí 1

Trong lúc chiến đấu, trường hợp hai bên cùng bao lấy quân đối phương rất thường xuyên xảy ra. Ta phải xiết khí để giết đối phương trước khi họ giết mình. Phải cắt đám quân ra khỏi đám lớn. Xiết khí ở phía ngoài trước (tránh xiết khí chung của hai đám) Đẩy quân …

Read more

Tạo sống 1

Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.

Read more

Thu quan 2

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản. Lưu ý: Các bạn cần reset sau nước thứ nhất để tìm nước thu quan thứ 2 & 3.

Read more