Khai cuộc 2

Số lượng:

Trong bước khai cuộc, bắt đầu trận đấu, chúng ta tập trung vào việc phát triển nhanh các vùng đất và moyo tiềm năng của mình. Ngoài ra, một vấn đề cần phải lưu ý…


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: