Thu quan 1

Số lượng:

Bài tập thu quan trình độ sơ cấp. Mỗi bài gồm 4 nước thu quan cần thiết, nhưng nước nào là nước lớn nhất? Hãy suy nghĩ về tiên thủ và số quân ăn khi đánh giá nước đi nhé.

Bạn có thể đọc chi tiết về cách tính thu quan ở bài này.

20 bài tập thu quan