Tesuji 3

Tesuji là những kỹ thuật xử lý tình huống khéo léo khi xáp chiến. Dùng để giải quyết nhiều vấn đề như nối cắt, tạo hình, sống chết, đua khí nói chung. Ở các bài…


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: