Tesuji 1

Tesuji là những kỹ thuật xử lý tình huống khéo léo khi xáp chiến. Dùng để giải quyết nhiều vấn đề như nối cắt, tạo hình, sống chết, đua khí nói chung.

Ở các bài dưới, hãy tìm nước tốt nhất cho Đen.