Khai cuộc 1

Số lượng:

Trong bước khai cuộc, bắt đầu trận đấu, chúng ta tập trung vào việc phát triển nhanh các vùng đất và moyo tiềm năng của mình. Ngoài ra, một vấn đề cần phải lưu ý đó là bảo vệ các đám quân dễ bị tấn công.

Cùng học về các nguyên tắc cơ bản của khai cuộc qua các bài dưới nhé

30 bài tập khai cuộc