Thu quan 2

Số lượng:

Các bài tập thu quan, hoàn thiện đất và kết thúc trận đấu căn bản.

Lưu ý: Các bạn cần reset sau nước thứ nhất để tìm nước thu quan thứ 2 & 3.