Tạo sống 3

Số lượng:

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây. Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương…


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: