Tạo sống 3

Số lượng:

Một đám quân là sống hay chết thì ảnh hướng rất nhiều đến kết quả của một trận cờ vây.

Ở dưới là các bài tập Đen đi tạo sống khi đã bị đối phương bao vây hết xung quanh.