Đòn gông

Số lượng:

Đòn gông là một kĩ thuật cơ bản của cờ vây, nó có thể giúp ta bắt quân trực tiếp bằng cách đón lỏng quân đối phương từ xa, không trực tiếp xiết khí.

Ở dưới là các bài tập minh họa

20 bài tập gông