Giết quân 2

Số lượng:

Đen đi phá mắt để giết nhóm quân trắng đã bị bao vây. Please enable JavaScript to view this game.


Nội dung dành riêng cho thành viên

Bạn hãy Đăng ký thành viên hoặc Đăng nhập để mở khóa các bài tập này nhé.

Các quyền lợi của thành viên Dango: